TAKS ve KAKS: Şehirlerin Sırlı Dansı

building beside body of water during night time
building beside body of water during night time

TAKS ve KAKS Nedir? Aralarındaki Farklar ve İnşaat Dünyasındaki Önemi

Gökyüzüne yükselen cam, beton ve çelik bulutlar arasında kaybolurken, şehirlerin sırlı dansını hiç merak ettiniz mi? Şehirler, estetik bir zarafetle ekonomik canlılık ve çevresel denge arasında ince bir çizgide dengede tutulmalıdır. İşte bu büyülü dengeyi sağlamak için kullanılan iki anahtar terim: TAKS ve KAKS.

TAKS ve KAKS, arsa kullanımını ve yapılaşmayı düzenleyen önemli terimlerdir. Gayrimenkul dünyasında sıkça kullanılan bu terimler, şehirlerin estetik, ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla belirlenir

TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) Nedir?

TAKS, bir arsanın üzerine inşa edilebilecek toplam kat alanını belirleyen bir orandır. Yani, bir arsa üzerindeki toplam inşaat alanı ile arsanın net alanı arasındaki oranı ifade eder. Örneğin, bir arsa üzerinde TAKS değeri 1 ise, arsa alanı kadar inşaat yapılabilir. Eğer TAKS değeri 0,50 ise, arsa alanının çekme mesafeleri dikkate alınarak yarısı kadar inşaat yapılabilir. TAKS, şehir planlamasında yapılaşma yoğunluğunu belirlemek için kullanılır.

KAKS (Kat Alanı Kat Sayısı) Nedir?

KAKS, bir binanın toplam inşaat alanını kat sayısıyla bölen bir orandır. KAKS değeri, bir binanın katlarını ve toplam inşaat alanını belirler. Örneğin, bir binanın toplam inşaat alanı 1000 metrekare ve KAKS değeri 2 ise, bu binanın 2000 metrekare olarak inşa edilebileceği anlamına gelir.

TAKS ve KAKS Arasındaki Farklar:

  1. Tanım: TAKS, bir arsanın üzerine inşa edilebilecek toplam kat alanını, KAKS ise bir binanın kat alanını belirler.

  2. Kullanım Alanı: TAKS, arsa üzerindeki inşaat alanını hesaplamak için kullanılırken, KAKS, bir binanın katlarını ve toplam inşaat alanını belirlemek için kullanılır.

  3. Yasal Düzenlemeler: TAKS ve KAKS değerleri, yerel yönetimler tarafından belirlenen imar yönetmelikleri ve yapılaşma planlarına uygun olarak belirlenir.

  4. Yapılaşma Yoğunluğu: TAKS değeri arttıkça yapılaşma yoğunluğu artar, daha fazla kat inşa edilebilir. KAKS değeri ise bir binanın yüksekliğini ve yoğunluğunu belirler.

Peki Çoğumuzun Karıştırdığı, Emsal Nedir ?

Emsal, bir arsanın inşa edilebileceği kat adedini ve inşaat alanını belirleyen bir kavramdır. Emsal değeri, KAKS'ın farklı bir ifadesi olarak kabul edilebilir. Örneğin, bir arsanın emsal değeri 1.5 ise, arsa alanının 1.5 katı kadar inşaat yapılabilir.

Sonuç olarak;

"Şehirlerin Sırlı Dansı"

TAKS ve KAKS, şehirlerin sırlı dansının notaları gibidir. Doğru kombinasyon, estetik bir şehir siluetiyle ekonomik canlılığı ve doğal güzellikleri harmanlar. Bu terimler, şehirlerin sakinlerine daha iyi yaşam koşulları sunarken, çevreyi ve doğayı korumak için de kullanılır. Şehirlerin sırlı dansında, her bir bina, her yeşil alan ve her sokak, dengeli bir uyum içinde yer alır. TAKS ve KAKS, bu uyumun anahtarlarıdır, şehirlerin büyülü ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlar.